Aktualności

31.01.2018


CSR UP w Lublinie, informuje, że woda w nieckach basenowych spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016). Komunikat wystosowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w dniu 21.02.2018 r. przez akredytowane Laboratorium SGS Sp. z o.o.

Kontakt:

tel. 81 445 66 01

[ mapka dojazdu ]